Disclaimer

Deze website en alle bijbehorende onderdelen zijn eigendom van  FPV parts. Het is op geen enkele wijze toegestaan om de website of onderdelen daarvan, te kopiëren, op te slaan of openbaar te maken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van  FPV parts. De inhoud van de website van  FPV parts alsmede de inhoud van alle andere uitingen op deze website, is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Desondanks is het mogelijk dat informatie die door  FPV parts wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is. De informatie op deze website is regelmatig onderheving aan wijziging en/of aanvullingen.  FPV parts behoudt zich het volledige recht om wijzigingen op de website met onmiddellijke ingang en zonder enige (voorafgaande) kennisgeving door te voeren.